YDUS PEDİATRİ 2017 İÇİN ÖSYM DEN CEVAP

YDUS PEDİATRİ 2017 SONUÇLARI İÇİN ÖSYM' DEN CEVAP

YDUS PEDİATRİ 2017 İÇİN ÖSYM DEN CEVAP

T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’ ne yapmış olduğunuz 1800146985 sayılı başvurunuz 26.01.2018 tarihinde HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ tarafından cevaplanmıştır:

İlgi başvurunuz incelenmiştir.

Başkanlığımız tarafından uygulanmakta olan sınavlar hakkında açılmış olan davalar olduğunda, mahkemece bir karar verilinceye kadar sonuçlar açıklanmamakta ve olası mağduriyetler önlenmeye çalışılmaktadır.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B/ç maddesinde “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren üç gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır.” düzenlemesi yer almakta olup 2017-YDUS sınavı ile ilgili açılan davalar da İdari Yargılama Usul Kanununda yer alan ivedi yargılama usulüne tabidir.

2017-YDUS Çocuk Hastalıkları dalında soru iptali talebiyle Ankara 2 ve 14. İdare Mahkemelerinde davalar görülmektedir. Söz konusu sınav sonuçlarının açıklanması için Mahkemelerce karar verilmesi beklenecektir.

 İnternet sitemizi (www.osym.gov.tr) takip ediniz.

Bilgilerinize sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2018, 13:50


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER