GECİKMİŞ DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU

Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozukluğunun Sebebi Nedir?

GECİKMİŞ DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU
Çocuğun, konuşulanları anlama ve konuşmayı kullanarak iletişim kurma becerilerinin yaşıtlarından geri kalması durumudur.
 
Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozukluğunun Sebebi Nedir?
 
İşitme engeli, zeka geriliği, yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm, asperger sendromu vb), dudak-damak yarıklığı, Cerebral Palsy (CP), öğrenme güçlüğü, disleksi, olumsuz çevre koşulları, anne-baba ya da çocuğa bakım veren kişilerin yanlış tutumları, sebebi belirlenemeyen durumlar gibi çok çeşitli nedenlerden ötürü çocuğun alıcı ve ifade edici dil becerileri yaşıtlarıyla aynı düzeyde gelişmeyebilir.
 
Çocuğun Dil ve Konuşma Becerilerinin Geri Olduğu Nasıl Anlaşılır? Ne Zaman Bir Uzmana Başvurulması Gereklidir?
 
Dil ve konuşma gelişimi bebek doğduğu andan itibaren başlayıp devam eden bir süreçtir. Gelişim sürecinin her evresinde çocuğun çıkarması gereken sesler ve gerçekleştirmesi beklenen bazı davranış biçimleri vardır. Genel olarak çocuklar bu evreleri aynı yaşlarda tamamlarlar. Ancak her çocuğun kendine özgü bir gelişim seyri vardır. Bu nedenle, kimi çocuklar bazı becerileri daha erken dönemlerde gerçekleştirirken, kimileri daha geç yaşlarda aynı gelişim seviyesine ulaşırlar. Çocukların gelişim düzeylerinin tespit edilebilmesi amacıyla geliştirilmiş olan bir takım değerlendirme envanterleri ve testler aracılığı ile, çocuğun gelişimini takip etmek mümkündür. Dil gelişimiyle ilgili değerlendirmelerin, dil ve konuşma terapisti tarafından mümkün olan en erken dönemde yapılması gerekir. Değerlendirme sonucuna göre çocuk, doğrudan ya da dolaylı yoldan terapiye alınır. Ek başka problemlerin olması durumunda, başka uzmanlara yönlendirilir.
 
 
 ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞU
Artikülasyon (Sesletim) Bozukluğu; seslerin, hecelerin ya da sözcüklerin yanlış üretilmesidir. Kişinin ne söylediğinden çok nasıl söylediği dikkat çeker. Dinleyenler kişinin ne söylediğini anlamak için daha fazla dikkat harcar. Bu durum, okul ya da mesleki başarısını, toplumsal iletişimini etkiler. Bozukluğun şiddeti, konuşmadaki küçük ve önemsiz aksaklıklardan tamamen anlaşılmayan bir konuşmaya kadar değişebilir. Artikülasyon bozukluğu olan çocuk ve yetişkinlerde en sık görülen hatalar; bir sesin yerine başka bir ses (kar- kay) söyleme, hecelerin yerlerini değiştirme (portakal-porkatal), ses eksiltme (sakız-sakı, anahtar-anatar), ses ekleme (üzüm-yüzüm) ya da sesleri bozma (süt derken “s” sesini peltek söyleme) gibi durumlardır.
 
Artikülasyon (Sesletim) Bozukluğunun Sebebi Nedir?
Yapısal anomalilere bağlı: Dudak-damak yarıklığı, ağız-yüz anomalileri, dil-diş sorunları
Nörolojik bozukluklara bağlı: Serebral Palsi, felç, travmatik beyin yaralanmaları


İşitme engeli (Sık geçirilen orta kulak iltihabı)
Zeka geriliği
Herhangi bir anatomik, nörolojik, organik nedeni olmayan durumlar
Yanlış öğrenme/ yanlış pekiştirme
Motivasyon eksikliği

gibi pek çok nedenden ötürü kişide artikülasyon bozukluğu görülebilir.
 
Atikülasyon bozukluğu kaç yaşında anlaşılır? Ne zaman terapiye başlanmalıdır?
Artikülasyon bozukluklarının tedavisine yaklaşık olarak 4 yaşından sonra başlanır. Genel olarak çocuklar 7-8 yaşlarına geldiklerinde anadilinin tüm seslerini doğru olarak üretebilirler. Bu yaştan sonra devam eden konuşma bozukluğunun kendiliğinden düzelme olasılığı çok düşüktür. Çocuğun konuşmasının akranlarından farklı olduğunu düşünen ebeveynler /öğretmenler, mutlaka bir dil ve konuşma terapistinden yardım almalıdırlar. Dil ve konuşma terapisti; çocuğun konuşma probleminin sebebini, hangi seslerde problemi olduğunu, sesletim bozukluğunun şiddetini belirler ve ne zaman terapiye başlanması gerektiği konusunda aileyi bilgilendirir. Ergenlik ya da yetişkinlik döneminde de artikülasyon terapisi yapılır. Ancak konuşma biçimi yerleşmeden, küçük yaşlarda yapılan terapi daha kısa sürede sonuç verecektir. Bu nedenle ebeveynler en kısa zamanda bir dil ve konuşma terapistinden yardım almalıdır.
 
Terapi Ne Kadar Sürer?
Terapi süresi kişiden kişiye değişmektedir. Kişinin yaşı, problemin derecesi, ek başka sorunların olup olmaması, haftalık seans sayısı, kişinin ev ödevlerini düzenli yapıp yapmaması gibi faktörlere bağlı olarak terapi süresi farklılaşmaktadır. Terapi, birkaç haftadan birkaç aya, çok ileri düzeydeki vakalarda ise bir yıla kadar sürebilir. Artikülasyon terapisinde, çocuk haftada en az iki kez olmak üzere bir dil ve konuşma terapistine gider. Seans süresi 45dk dır. Bu süre içersinde, dil ve konuşma terapistinin önceden hazırlamış olduğu program doğrultusunda çocukla çeşitli çalışmalar yapılır. Seansın bir kısmını çocukla evde çalışacak olan yetişkin izler ve ev ödevleri verilerek çalışma sonlandırılır.
//www.ent.com.tr/


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER