Sağlık Personelinin 2019 Yılından Beklentileri

Sağlık personelinin 2019 yılı için umutlarını maddeler haline getirdik

Sağlık Personelinin 2019 Yılından Beklentileri
 • Yıpranma payının sağlıkta çalışan tüm çalışanları ve geçmiş yılları kapsamasını
 • 3600 ek göstergenin verilmesini
 • Görevde yükselme sınavının yapılmasını
 • Sözleşmeli personel yönetici kadrolarına atamalarda  memur olmayanların,sağlık personeli olmayanların ve sağlık bakanlığında çalışmayanların atanmasının önüne geçilmesini
 • Sözleşmeli personel yönetici atamalarında liyakat bazlı sistemin oluşturulması
 • Sözleşmeli yönetici atamalarında kadın yönetici sayısının arttırılmasını,kadın yönetici istemiyorum diyen sözleşmeli yöneticilerin olmamasını
 • İl içi tayin yönetmeliğine  uygun olarak il içi tayinlerin açılmasını
 • Bakanlık tarafından yazılan Resmi Yazıya rağmen il, ilçe Sağlık Müdürlükleri, 112 Başhekimlikleri ve ADSM'lerde geçici görevlendirmelerin sona erdirilmesi 
 • İhtiyaç dahilinde diyerekten geçici görevlendirme yapılırken müracaat alınmaması, kriterlerin belirlenmemesi,
 • Sabit ek ödemenin ve ek döner sermayenin emekliliğe yansıtılması ve en dogal hak olan senelik iznin kesinti sebebi olmamasını
 • Bakanlık genelgesine rağmen sağlık personelinin idari büro-basın yayın- satın alma- hukuk büro gibi alanlarda görevlendirilmemesini( Bu olay sadece ebe, hemşire ve sağlık memuru için geçerli değildir. tüm sağlık personeli için geçerli olmalıdır)
 • Resmi Gazetede yer aldıgı üzere servis sorumlu hemşirelerinin uzman hemşirelerden yapılmasını 
 • Resmi Gazetedeyer aldığı üzere Gözetmen hemşirelerin sadece  gece çalıştırılması 
 • Resmi Gazete de, YTK, 663 sayılı KHK yer almamasına rağmen ara idareci kadrolarının oluşturulmamasını(koordinatör vb)
 • 25 yıl ve üzeri sağlık personelinin hizmeti aksatmayacak şekilde nöbetten çıkarılması ile ilgili resmi yazı var iken, 25 yıl ve üzeri çalışan personel nöbetli alanlarda çalıştırılırken eğitim,enfeksiyon, Tig, tıbbi sarf, kalite, kanser kayıtcılık vb alanlarda 25 yıl altı personel görevlendirmelerinin yapılmamasını
 • Bir hastanede eğitim hemşireliği, gebe okulu hemşireliği, obezite okulu hemşireliği, diyabet hemşireliği adı altında 8 yakın hemşirenin görevlendirilmesinin müracaat ve liyakat içeren kriterler doğrultusunda yapılmasını 
 • Kalite birimlerinde 3 ve 3 den fazla hemşirenin görevlendirilmesinin kriterlerinin belirlenmesini ve bu alanlarda 25 yıl ve üzeri personelin değerlendirilmesinin sağlanması
 • Sağlık Bilimleri Ensitülerinde yer alan hemşirelik, ebelik, çocuk gelişimi vb. fakültelerde öğretim üyesi görevlendirmelerinde alanı ile ilgili görevlendirme yapılmasını kişiye özel ilanlara son verilmesini
 • Sağlık alanında yüksek lisans, doktora yapan personelin maddi ve manevi olarak mağduriyetlerinin giderilmesiGüncelleme Tarihi: 06 Ocak 2019, 13:40


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER