Vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi açabilmesi için şartlar

Tıp fakültesi kurmak isteyen vakıf üniversitelerinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sağlık hizmetleri sunumu için asgari 200 yatak kapasitesine sahip olması ve YÖK'ün tıp eğitimi için gerekli gördüğü asgari fiziki mekan ve donanım şartlarını sağlaması şartı aranacak.

Vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi açabilmesi için şartlar

Bu kapsamda vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi için mülkiyeti, işletme hakkı ve ruhsatı kendisine ait bir hastanenin varlığı, faal bir özel hastanesi yoksa tıp fakültesi açabilmesi için Sağlık Bakanlığından ön izin alması, ön izinle kurulan tıp fakültelerinin eğitime başlayabilmeleri için ise hastane ruhsatının alınmış olması gibi şartlar da getirilecek.

Bünyesinde tıp fakültesi olan ve kendisine ait hastanesi bulunmayan vakıf yükseköğretim kurumları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde kanunda belirtilen şartları taşıyan hastaneye ait ön izin belgesini veya aynı şartları haiz mevcut bir hastaneyi devralacağına dair belgeyi YÖK'e teslim edecek.

Bu sürenin bitiminden itibaren 1 yıl içinde bu belgeleri sunamayan vakıf yükseköğretim kurumlarının tıp fakültelerine öğrenci verilemeyecek. 3 yıllık sürenin bitiminden itibaren iki yıl içinde mülkiyeti kendisine veya Hazineye ait olup düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce vakıf yükseköğretim kurumuna irtifak hakkı tesis edilmiş olan taşınmazlar üzerinde bulunan işletme hakkı ve ruhsatı kendine ait olan kanunda belirtilen şartları taşıyan hastaneye ilişkin belgeleri YÖK'e teslim etmeyen vakıf yükseköğretim kurumlarının tıp fakülteleri kapatılacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020, 12:15

CerenYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER