Sağlık çalışanlarına idari izin var mı?

Sağlık Bakanlığı idari izin genelgesini yayınladı. Sağlık Bakanlığı, dönüşümlü ve uzaktan çalışmayı içeren esnek çalışma genelgesini yayımladı. 26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sonrasında, Sağlık Bakanlığı kurumsal düzeydeki esnek çalışma genelgesini yayımladı.

Sağlık çalışanlarına idari izin var mı?

Sağlık Bakanlığı idari izin ve esnek çalışma genelgesini yayınladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan esnek çalışma genelgesinin ardından, Sağlık Bakanlığı da Esnek Çalışma Genelgesi yayınladı. Sağlık çalışanlarına idari izin var mı? Sağlık Bakanlığı esnek çalışma genelgesi…

ESENEK ÇALIŞMA BİRİM AMİRLERİ TARAFINDAN BELİRLENECEK!

Bakanlık yazısında esnek çalışmayı belirleme yetkisinin kimlerde olduğunu açıkladı. Genelgeye göre esnek çalışma yöntemiyle ilgili usul ve esaslar;

- Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince,

- Bakanlığımız ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince,

- İllerde İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdürleri ile istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü/toplum sağlık merkezi başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce belirlenebilecektir.

Genelgede, esnek çalışmaya dair yetki yine birim amirlerine bırakılmıştır. Mart ayındaki esnek çalışma genelgesinde de yetki yine birim amirlerine bırakılmıştı

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Genelgede dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacakları belirtildi. Ayrıca esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ESNEK ÇALIŞMA GENELGESİ

Yayımlanan ve 81 şehre gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Covid 19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; Cumhurbaşkanlığımızca "COVID 19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu 2020/11 sayılı Genelge, 26 Ağustos 2020 tarihli ve 21225 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur genelgede Covid 19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kuurm ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hususu belirtilmiştir. Bu sebeple Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın personele yönelik olarak salgınla mücadeleye ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak şekilde , ihtiyacı karşılayacak sayıda personel bulundurulması şartıyla , sağlık hizmetinin kesintisiiz ve acil bir hizmet olması ve bu hizmetin bahse konu salgınla olan mücadeledeki önemi göz önünde bulundurularak esnek çalışma yöntemi uygulanabilecektir.

Bu kapsamda:

1. Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele yönelik olarak uygulanacak esnek çalışma yöntemiyle ilgili usul ve esaslar;

- Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince,

- Bakanlığımız ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince,

- İllerde İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdürleri ile istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü/toplum sağlık merkezi başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce belirlenebilecektir.

2. Esnek çalışma yönteminin belirlenmesi ve uygulanması ihtiyari olup bu yönteme geçişe, sağlık tesislerinin rolü, yoğunluğu vb. hususlar önünde bulundurularak yukarıda yetkilendirilen amirlerce karar verilecektir.

3. Merzkur Genelge kapsamında dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacaktır. Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacaktır.

4. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit derecede sorumludurlar.

5. İdari izinliler, uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadırlar.

6. 2 Haziran 2020 tarihli 1483 sayılı, Bakanlık makamının imzasıyla yürürlüğe konulan genel yazımız 4 'üncü maddesi hariç aynen uygulanacaktır.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020, 18:41

CerenYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER