İl dışına hasta götüren ambulans şoförüne geçici görev yolluğu verilir mi?

112 Acil İstasyonunda görevli personele il dışı görevlerde geçici görev yolluğu ödenir mi? Kamu Denetçiliği Kurumu, il dışına yapılan görevlendirmelerde tayın bedeli ödendiği gerekçe gösterilerek idarece geçici görev yolluğu ödenmemesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

İl dışına hasta götüren ambulans şoförüne geçici görev yolluğu verilir mi?

112 Acil İstasyonunda görev yapan şoför, görevi esnasında il dışına hasta nakli için gittiği için kendisine, il dışı görevlendirmeler için geçici görev yolluğu ödenmesini talep etmiş, bu talep idarece diğer illere yapılan görevlendirmelerde tayın bedeli ödendiği gerekçe gösterilerek reddedilmiştir. Şoför, idarece geçici görev yolluğu ödenmemesinin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, il dışı görevlendirmeler için tarafına geçici görev yolluğu ödenmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunmuştur.

KDK'nın yaptığı incelemede, Harcırah Kanununun 14. maddesinde? bir vazifenin ifası amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğunun ödeneceği düzenlemesinin yer aldığını; başvuru konusu olayda da başvuranın Bingöl 2 Nolu A2 tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ambulans şoförü olarak görev yaptığı ve ilgili mevzuat gereğince diğer illere (memuriyet mahalli dışına) hasta nakli amacıyla görevlendirildiğinin açık olduğu dolayısıyla da 6245 sayılı Kanun'un 39. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde geçici görev yolluğunu almaya hak kazandığını ifade etmiştir. Buna rağmen idarece, Al, A2 ve C tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde fiilen görev yapan ve yiyecek yardımından yararlandırılmayan personele tayın bedeliödenmesine yönelik toplu sözleşme hükümleri gerekçe gösterilerek günü birlik görevlendirmeler için Harcırah Kanununun 39. maddesi çerçevesinde verilen yevmiye ile tayın bedelinin veriliş amacının aynı olduğu düşüncesiyle 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile kamu görevlilerine tanınan harcırahın yerine tayın bedelini ikame edildiği anlaşılmıştır.

KDK, toplu sözleşme yoluyla yiyecek yardımından yararlanamayan personel için verilmeye başlanan mali ve sosyal haklardan biri olan tayın bedelinin ödenmesi durumunda harcırah ödenmeyeceğine ilişkin olarak, ne toplu sözleşmede ne de kanuni düzeyde başkaca bir düzenleme bulunmadığını vurgulayarak; kamu görevlilerinin sahip olduğu haklara ilave haklar getiren toplu sözleşme hükümlerinin, halihazırda sahip olunan mali hakların yerine geçeceği şeklinde yorumlanmasının mümkün olmadığına karar vermiştir.

KDK ayrıca, alt norm niteliğindeki düzenleyici işlemler, bir hakkın kullanımını üst normda öngörülmeyen bir şekilde daraltamaz, kısıtlayamaz veya ortadan kaldıramayacağını belirterek; tayın bedelinin ödenmesi durumunda harcırah ödenmeyeceğine ilişkin olarak, ne toplu sözleşmede ne de kanuni düzeyde başkaca bir düzenleme bulunmaması karşısında idarenin bir genel görüş yazısıyla böyle bir uygulamaya gitmesinin hukuka aykırı olduğu açıkça belirtilmiştir.

karar-2018-3298.pdf

Kaynak: Memurlar NetYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER