Babasının Sendikalı Olması Hekim Olmasına Engel Değil

İzmir’de olumlu TUS sonucuna rağmen babası hakkındaki istihbari bilgiler nedeniyle göreve başlatılmayan hekim için mahkeme emsal karar verdi.

Babasının Sendikalı Olması Hekim Olmasına Engel DeğilLise yıllarında sol örgütlerin toplantısına katılması ve babasının sendikalı olması gerekçesiyle göreve başlatılmayan hekimin açtığı dava sonucunda İzmir'de bölge idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda ‘güvenlik soruşturmasında yer alan istihbari nitelikteki bilgilerin kamu görevine girmesine engel oluşturmaz’ denildi.

OHAL süresinde yürürlüğe giren kamudaki işe alımlar için dayanak oluşturulan güvenlik ve arşiv soruşturmaları mahkemeden dönüyor. Tıpta uzmanlık sınavı (TUS) sonucu İzmir’de bir üniversitede uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan bir hekimin atama talebi, rektörlükte oluşturulan bir komisyon tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Yargılama aşamasında dava dosyasına gönderilen güvenlik soruşturması raporunda, hekimin lise yıllarında bazı sol örgütlerin toplantılarına katıldığı ve babasının sendikal faaliyetleri olduğu tespitlerine yer verilmiş ve bu faaliyetlerin yasa dışı olduğu da iddia edilmiş. Ancak raporda bu faaliyetlerle ilgili adli ve idari bir işlemin yapılıp yapılmadığı konusunda bir bilgiye de yer verilmemiş.

Kararın iptali için dava açan hekim uzmanlık eğitiminin başlatılmasını istedi. İzmir Tabip Odası'nın da hukuksal destek verdiği davada, dosyayı inceleyen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdare Dava Dairesi, güvenlik soruşturmasında yer alan istihbari nitelikteki bilgilerin kamu görevine engel oluşturmayacağı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma verdi.

'ADLİ VE İDARİ CEZASI BULUNMUYOR'
Rektörlüğün gerekçesinin kanun ve yönetmelik hükümlerinde belirtilen sakıncalar arasında yer olmadığının belirtildiği kararda “Aksi takdirde kişiler hakkında istihbari mahiyetteki bilgilere dayanılarak veya memuriyete engel olmayacak nitelikteki kovuşturma, soruşturma veya devam etmekte olan davalara dayanılarak işlem tesis edilmesinin Anayasaya ve yukarıda yer verilen diğer mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturduğu, davacı hakkında 2013 yılı öncesine ilişkin istihbari mahiyetteki bilgilerine yer verilen söz konusu olaylarla ilgili olarak hakkında açılan dava sonucunda Mahkemelerce verilmiş bir ceza veya herhangi bir disiplin cezası bulunmadığına göre, 2013 yılı öncesine dayanan söz konusu istihbari bilgilere dayanılarak, sınavla kazanmış olduğu davalı idare bünyesindeki araştırma görevlisi kadrosuna atanmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçelerine yer verilmiştir” denildi.

'KARAR HEKİMLER İÇİN EMSAL TEŞKİL EDECEK'
Kararı Evrensel'e değerlendiren İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Funda Obuz, bin civarında hekimin bu soruşturmalar sonucunda görevine başlatılmadığını belirterek “Herhangi bir somut ve hukuki gerekçe olmaksızın meslektaşımızın Anayasal haklarının ihlali anlamına gelen bu işleme karşı oda olarak müdahil olduk. Bu dosyada da yerel mahkeme talebimizi reddetti ve kararı bir üst mahkemeye taşıdık. Bölge idare mahkemesinin gerekçeli kararı emsal teşkil edebilecek bir karar. Şimdiye kadar mahkemeler hep olumsuz sonuçlanıyordu. Karar, hekimler açısından bir örnek olacak. Arkadaşımız yakın zamanda görevine başlayacak” dedi.

Kaynak: //www.kamuajans.com/kamu-memurlar/babasinin-sendikali-olmasi-hekim-olmasina-engel-degil-h533906.htmlYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER