2018 YDUS Ne Zaman?

YDUS - 2018 YDUS'a girecek adaylar sınava nerede gireceklerini merak ediyor.

2018 YDUS Ne Zaman?

- 2018 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-YDUS), 23 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvuru süresi 4-10 Ekim 2018 tarihleri arasındadır. Bu sınava başvurma, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ile yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler, 2018-YDUS Kılavuzunda yer alacaktır. Kılavuz dağıtımı yapılmayacaktır.2018 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-YDUS) Ankara'da uygulanacaktır. Sınava başvuru, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ile yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler 2018-YDUS Kılavuzunda yer alacak.

2018 YDUS, 23 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da saat 9.30’da yapılacak. Sınavda; çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 80 soru bulunacak ve cevaplama süresi 100 dakika olacaktır. Yazılı sınavın (açık uçlu sorularla yapılacak sınav) yapılacağı alanlarda ise en az 20 soru bulunacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.

2018 YDUS (Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yan Dal Uzmanlık Eğitimi) başvuruları 4-10 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 28 Kasım 2018 olarak belirlendi. 2018 YDUS 23 Aralık 2017 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 24 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji uzmanlık ana dallarında yapılacaktır. Çocuk Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji uzmanlık ana dallarındaki yazılı sınavlarda açık uçlu sorular yer alacak, diğer uzmanlık dallarındaki sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Sınav soruları, içerik açısından adayın uzmanlık eğitiminde kendinden beklenen performansı en iyi şekilde sürdürebilmesini mümkün kılacak temel bilgileri değerlendirmek amacıyla sınavın yapıldığı ana dal genel eğitim programı çerçevesinde hazırlanacaktır. 

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeniz gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİSınava ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır. Çoktan seçmeli soruların yer aldığı testlerde; adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak 100 üzerinden YDUS puanlarına dönüştürülecektir.

Yazılı sınavlarda doğru cevapların maddeler halinde listelenmesi istenen çoklu cevaplı sorularda, adayların soruda belirtilen sayıda madde yazması gerekmektedir. Adayların verdiği cevap sayısının isteneni aşması durumunda fazladan yazılan cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yazılı sınav yapılan bilim dallarında da 100 üzerinden YDUS puanları hesaplanacaktır. YDUS Puanı, 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Puanı 45'ten düşük olanlar yerleştirme işlemine dâhil edilmeyeceklerdir.

Sınav sonucunda alınan puanlar yalnız ilgili sınav dönemi ve başvuru yapılan dal için geçerlidir. Sınavlardan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2018, 06:05


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER