Yargıtay, mesaiye geç gidip, erken çıkan tazminatsız atılır

Yargıtay, sabah mesaiye geç gidip, erken çıkan çalışanın tazminatsız bir şekilde kovulmasının önüne açtı.

Yargıtay, mesaiye geç gidip, erken çıkan tazminatsız atılır

Çalışanları ilgilendiren bir karar çıktı. İddiaya göre sabah 08.00'de başlayan mesaisine yarım saat geç gidip, akşam mesaisinden 15 dakika erken çıkan işçinin tazminatsız bir şekilde kovuldu. Soluğu mahkemede alan işçi, işveren tarafından sözleşmede açık ve kesin bir ifade olmadan sona erdirildiğini ifade etti.

DAVANIN REDDİ İSTENDİ

Mahkeme, almış olduğu kararında, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedildiğini öne sürerek, feshin geçersiz olduğuna ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etti. Davacı işveren ise, işçinin haklı bir şekilde işine son verildiğini ve fesih işlemlerinin usulüne uygun olarak yapıldığını belirterek, davanın reddini istedi.VARDİYASINA GEÇ BAŞLADI

Mahkeme, davalı olan işverenin yapmış olduğu fesih işleminde feshin son çare olmadığını belirterek, davanın kabulüne karar verdi. Bunun üzerine karşı tarafın avukatı, istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi davalı avukatın istinaf başvurusunu reddetti. İşçinin 08.00'de başlayan vardiyasına 08.35 ve 09.00'da başlaması eylemlerinin iş akdinin feshini gerektiği ifade edildi. Bunun üzerine devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

DAVADA ÇIKAN KARAR

Yargıtay, işçinin işine geç geldiğine dikkat çekerek, konuyla ilgili tutakları vurguladı. Konuyla ilgili verilen kararda şu ifadeler kaydedildi:

"Davacıya ihtar verildiği, iki gün işe geç geldiği belirtilerek (08.00-16.00 vardiyasına 08.35 ve 09.00'da geldiği) tutanak tutulduğu, davacının savunma vermediği, 17.10.2016 tarihli ihtarname ile davacının iş akdinin feshedildiği anlaşılmıştır. Davalı iş yerinin özelliği ve yapılan işin gereği kesintisiz çalışılması gereken işyerinde mazeretsiz devamsızlıklar yaparak olumsuzluklara yol açan davacının iş akdinin feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. İş Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin kabul yönündeki kararı bozularak ortadan kaldırılmıştır. Feshin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir"

CerenYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER