OHAL Komisyonu, Yeni Kararlar Verdi.

OHAL Komisyonu, Yeni Kararlar Verdi.

OHAL Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 17 bin dosyanın karara bağlandığı

belirtildi. 660 kişi hakkında göreve iade kararı verildi. 14 bin 350 kişinin

başvurusu red edildi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan

kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma,

öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması

ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır.

Komisyon bünyesinde 80'i Raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam

230 personel görevlendirilmiştir.Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme

işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin

20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir.

Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden

takip edilmektedir.

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla

birlikte toplam 390.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır.

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 107.175'i kamu görevinden

ihraç olmak üzere toplam 111.895 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları17/05/2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 108.905'tir.

Komisyon tarafından verilen karar sayısı (17.000) dikkate alındığında, incelemesi

devam eden başvuru sayısı 91.905'tir.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon

tarafından, 17/05/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı;

(1) Başvurusu bulunan kişilerden KHK ile iade olanlara ilişkin verilen 1.990

ön inceleme kararı,

(2) Başvuru dosyaları üzerinden verilen (660 kabul, 14.350 ret) 15.010 inceleme

kararı, olmak üzere toplam 17.000'dir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara

ivedilikle gönderilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişiler, ilgisine göre Devlet

Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 15 gün içerisinde

kadro unvanına uygun görevlere atanacaklardır.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde

Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı

kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.Başvurucular, Komisyon internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi"

uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı hakkında bilgi

edinebilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme

neticesinde bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir.

Kamuoyuna duyurulur.YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER