İşte İntern Hekim Bildirgesi!

Türkiye'de bir ilk olan “Türkiye Ulusal İntörn Hekimlik Çalıştayı” Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirildi. 28 tıp fakültesi bir araya geldi, intern hekimlerin sorunları masaya yatırıldı.

İşte İntern Hekim Bildirgesi!

İşte İntern Hekim Bildirgesi!

Türkiye'de bir ilk olan “Türkiye Ulusal İntörn Hekimlik ÇalıştayıSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirildi.

28 tıp fakültesi bir araya geldi, intern hekimlerin sorunları masaya yatırıldı.

Ülkenin dört bir yanından gelen Tıp fakültelerinin öğrenci temsilcileri ile geniş katılım sağlanan bu çalıştayda, intörnlük dönemi ve bu döneme hazırlayan süreç de gözden geçirildi.

Toplantı sonunda hazırlanan İntern Hekim Bildirgesinde:

 • İntörn hekim tanımının bütün eğitim kurumlarınca benimsenmesi, intörn hekim kimliğinin kurumdaki bütün eğitim ve hizmet paydaşlarınca benimsenmesi ve topluma da yansıtılması, hiyerarşik düzendeki yerinin ortaya konulması,
 • İntörn oryantasyon programlarının hazırlanması ve eğitim yeterliği konusunda araç olan intörn karnelerinin standardize ve kontrollü olarak uygulanması
 • Hasta tanı ve tedavi ve izlem süreçlerinde daha aktif rol alabilme, öğretim üyesi gözetiminde hasta takip sorumluluğunun edindirilmesi, hasta başı pratiklerinin artırılması, birinci basamak sağlık hizmeti verebilecek eğitim donanımının kazandırılması, gelişim sınavları ile yeterlilik takibinin yapılması
 • İntörnlüğe hazırlanmada önemli aşamalardan biri olan staj programlarının uygun sürelerle düzenlenmesi
 • Bilimsel araştırmalara katılım, makale ve vaka sunumları ile eğitimin desteklenmesi ve kariyer yönlendirilmesi yapılması
 • İntörn hekim iş yükünün belirlenmesi ve eğitime katkı sağlamayacak, kurumdaki diğer çalışanlar için belirlenmiş ek görevlerin intörn hekim tarafından yapılmasının engellenmesi
 • Çalışma saatleri, nöbet ve nöbet sonrası izin takviminin belirlenmiş olan bir düzen içinde uygulanması
 • Kılık kıyafet konusunda çalışma koşullarına uygun seçenekler sunulması
 • TUS başarı başarı oranını artırabilmek amacıyla TUS’na hazırlanmak için gerekli zaman desteğinin sağlanması
 • İntörn hekimler için uygun donanımda intörn çalışma ve dinlenme odalarının sağlanması
 • Kütüphane ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşım olanaklarının artırılması, yemekhane koşullarının düzeltilmesi
 • Öğrenci kontenjanlarında eğitim olanakları ve fiziki koşulların da dikkate alınarak belirleme yapılması
 • Teorik ve pratik eğitimlerin yapıldığı mekanların eğitime uygun hale getirilmesi, iyi hekimlik uygulamaları ve simulasyon yöntemleri gibi ek eğitim desteklerinin oluşturulması, gerekirse bu modüllere özel eğitim laboratuvarlarının sağlanması
 • Öğretim üyeleri ve eğitim ortamında yer alan diğer çalışanlarla, akranları ile etkin iletişim yollarının oluşturulması, geri bildirim olanaklarının etkin ve geliştirici olarak kullanılması, mobbing kapsamında sayılacak yaklaşımlardan korunması
 • Özlük hakları ile ilgili olarak; intörn maaşının günün koşullarına uygun olan makul düzeylere yükseltilmesi ve sağlık sigortası sağlanması
Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2018, 08:52


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER