Müdürlüklerde ve bağlı kuruluşlarda Yeni Birim

Müdürlüklerde ve bağlı kuruluşlarda  Yeni Birim

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin arttırılması amacıyla Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulması kararı alınmıştır.

Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde Bakanlık Makamı Oluru (Ek.1) ile Bakan Yardımcılığına bağlı Tasarruf Takip Ofisi kurulmuştur.Bu kapsamdaki faaliyetlerin il düzeyinde takibinin sağlanması amacıyla İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde doğrudan Sağlık Müdürlerine bağlı (Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar) TGAP Birimlerinin oluşturularak, söz konusu birim sorumlularının belirlenmesi ayrıca Müdürlüğünüze bağlı her bir Sağlık Tesisinde ve Harcama Biriminde de bu yapılanmanın sağlanması için İl Sağlık Müdürlüklerimiz yazılı olarak talimatlandırılmıştır.

Tasarruf Takip Ofisi marifetiyle Kuruma Özel Mal, Hizmet ve Sermaye Giderleri ile Ortak Mal, Hizmet ve Sermaye Giderleri için Bakanlığımız İlgili Dairelerinin katılımı ile yapılan müteaddit toplantılarla eylem planları hazırlanmış olup, Bakanlığımız Merkez Birimlerinin konusuyla ilgili Daire Başkanlıklarına takip edilmesi önem personel sağlık net taşımaktadır.

Bakanlığımız tarafından Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlara (TGAP) yönelik hazırlanan Proje Kartları (Ek.2), TGAP Çalışmalarının Detaylarını Gösterir Excel Tablosu (Ek.3) Faaliyet ve Maliyet İzlem Tablosu (Ek. 4), Taşra ve Merkez Birimlerince Yapılacak İşlere Yönelik Süreç Algoritması (Ek.5) ile ekte tarafınıza gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 06:44


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER