ihraç edilen doktorların SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışmamasını öngören düzenleme, kanun teklifinden çıkarıldı.

İhraç edilen doktorların SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında çalışmalarını engelleyen düzenleme, kanun teklifinden çıkarıld

ihraç edilen doktorların SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışmamasını öngören düzenleme, kanun teklifinden  çıkarıldı.

Ak Parti tarafından, 14 Kasım 2018 tarihi itibariyle verilen ve kabul edilen önergeye göre,

"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar sadece 12'nci maddesin (2)'nci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilirler."

şeklinde olan düzenleme, şu şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Görüşülmekte olan 12 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin çerçeve 5'inci maddesi ile 1219 sayılı Kanun'a ilave edilen ek 15'inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

EK MADDE 15- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabiplerden Devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile dördüncü grup ilçe merkezleri için belirlenen Devlet hizmeti süresinin sonunda mesleklerini icra edebilirler. Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşülür"

NE YAPILDI?

1- İhraç edilen doktorlarla ilgili düzenleme bütünüyle değişti. SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında çalışamamayı öngören madde, yeni düzenlemede yer almadı.

2- Yine dün medyada yer alan, zorunlu hizmetini tamamlamayanların bir bedel karşılığında, mesleklerini icra edebilmelerine imkan tanıyan düzenleme, teklifte yer almadı.

3- Sadece devlet hizmet yükümlülüğü olan doktorlar, 450 gün süreyle mesleklerini icra edemeyecekMemurlar.Net - Özel


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER