YÖK, Mühendislik ve Sağlık alanlarında asgari ölçütleri belirledi

Yükseköğretim Kurulu, Mühendislik ve Sağlık alanındaki lisans programlarında asgari ölçütleri yeniledi.Sağlık programlarında eğitime başlanması ve eğitimin sürdürülmesi için asgari koşullar belirlenmiştir.

YÖK, Mühendislik ve Sağlık alanlarında asgari ölçütleri belirledi

SAĞLIK, SAĞLIKLA İLGİLİ VEYA İLİŞKİLİ PROGRAMLARDA EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLANMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ASGARİ KOŞULLAR GENEL İLKELER
GENEL İLKELER
Sağlık bilimlerine yönelik fakülte ve yüksekokullar altında yeni program açma aşamasında, eğitim ve öğretimin sürdürülmesinde asgari öğretim elemanı, asgari laboratuvar ve uygulama alanı koşulları, programın açılmasını takip eden üçüncü yılın sonunda olması beklenen asgari öğretim elemanı sayısı ile laboratuvar ve uygulama alanları aşağıda belirtilmiştir.
1. Fakülte ve Yüksekokul bünyesinde yer alan ve asgari koşulların belirlendiği programlar şunlardır:
 Beslenme ve Diyetetik
 Çocuk Gelişimi
 Dil ve Konuşma Terapisi
 Ebelik
 Ergoterapi
 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 Hemşirelik
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 Sağlık Yönetimi


 Gerontoloji
 Odyoloji
 Ortez-Protez
 Perfüzyon
 Sosyal Hizmet
 Acil Yardım ve Afet Yönetimi
2. Asgari ölçütler 60 öğrenciye kadar olan kontenjanlar için belirlenmiştir.
3. Derslikler, okuma salonları, kütüphane, laboratuvarlar ve yemekhane gibi fiziki mekânlar öğrenci sayısına göre planlanmalıdır. Fiziki mekânlar, büyüklüğüne göre uygun aydınlatma, havalandırma, ses ve görüntü sistemlerine sahip olmalıdır.
4. Kütüphanede her bir program için ilgili alanlarda basılı yayınlar ve ders kitapları bulunmalıdır. Her bir ders ile ilgili "Kaynak (Text-Book)" kitaplarının son baskılarından en az 10’ar tane, ayrıca online erişime açık elektronik veri tabanları olmalıdır.
5. Öğrenciler için gerekli spor tesisleri ve sosyal olanaklar ayrıca konferans salonları sağlanmalıdır. Öğrenci kulüpleri ve sosyal çalışmalara destek verilmeli, bunlar için uygun alanlar gösterilebilmelidir.
6. Eğitim programları, “Türkiye Yeterlikler Çerçevesi” (TYÇ) ile ilgili alanda “Çekirdek Eğitim Programı”nın (ÇEP) bulunması halinde bunu da kapsayacak şekilde düzenlenmeli; öğrenci alımından önce ders bilgi paketlerinin hazırlanmış ve her bir dersin AKTS karşılıklarının belirlenmiş olması gerekir.
7. İngilizce ve Türkçe Programların her biri için asgari öğretim üyesi sayısı ayrı ayrı hesaplanmalıdır.
8. Bir fakültedeki temel eğitim laboratuvarları öğrenci sayısına göre gerekli malzemeleri barındırmak suretiyle programlarda ortak kullanılabilir.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2019, 22:37


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER