İYİ SİCİLİ BULUNAN MEMURLAR MART AYINDA BİR KADEME ALACAKLAR! UYGULAMA MAAŞA YANSIYACAK

İYİ SİCİLİ BULUNAN MEMURLAR MART AYINDA  BİR KADEME ALACAKLAR! UYGULAMA MAAŞA YANSIYACAK6111 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KAMU ÇALIŞANLARINDAN 2011 YILINDAN 2019 YILINA KADAR (SEKİZ YIL BOYUNCA) İYİ SİCİLİ BULUNANLAR BİR KADEME ALACAKLAR!
UYGULAMA MART AYI MAAŞINA YANSIYACAKTIR.
25/02/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile sicil uygulaması kaldırılarak 657 Sayılı DMK'nın 64 ve 37. maddesinde yer alan "sicil" yerine "disiplin cezası almama" şartı getirilmişti.
64. maddenin yeni hali: "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır."
37. maddenin yeni hali: "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir."YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER