Gaziantep Üniversitesi 71 Akademik Personel Alımı Yapacak

Gaziantep Üniversitesi 71 Akademik Personel Alımı Yapacak
FAKÜLTE/REKTÖRLÜK/MYO/YO BÖLÜM ANABİLİM DALI ADET DER. UNVAN AÇIKLAMA
Araban Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım 1 3 Doktor Öğretim
Üyesi
Bitki stres fizyolojisi ve moleküler bitki patolojisi alanında çalışmalar
yapmış olmak
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 1 1 Doktor Öğretim
Üyesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 1 3 Doktor
Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bilim Tarihi Anabilim Dalı 1 1 Doktor
Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi
Anabilim Dalı
1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış
olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Estetik-Sanat Felsefesi, Husserl konularında çalışmaları
olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim
Üyesi
Eski Uygur Türkçesi üzerine çalışmış olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı
Anabilim Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi STEM Eğitimi konusunda deneyimli olmak
Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Öğretmen yetiştirmede mesleki imaj konusunda çalışmaları
olmak
Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış
olmak, Yüksek Öğretim Finansmanı alanında çalışmaları olmak
Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Eğitimde liderlik, örgütsel davranış alanlarında çalışmış olmak
Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Anabilim Dalı
1 1 Doktor Öğretim
Üyesi
Gaziantep Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Gaziantep Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Moda ve Tekstil Tasarımı Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Anasanat Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Uçak ve Uzay Mühendisliği
Anabilim Dalı
2 1 Doçent Makina Mühendisliği Lisans mezunu olmak, Aerodinamik
alanında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Anabilim Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Mali İktisat 1 3 Doktor Öğretim Üyesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Lojistik
Lojistik 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış
olmak
İletişim Fakültesi Gazetecilik Basın Yayın Tekniği Anabilim
Dalı
1 1 Doktor Öğretim
Üyesi
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları
Anabilim Dalı
1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Neoliberal Politikaların Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkisi , Türk Siyasal hayatı ve Türk dış politikası üzerine
çalışmaları olmak
İslahiye Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Laborant ve veteriner Sağlık Pr. 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
İslahiye Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Laborant ve veteriner Sağlık Pr. 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Veteriner fakültesi mezunu olmak, Fermente sucuk üretimi üzerine çalışmaları olmak
İslahiye Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Pr. 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Yeşil ekonomi ve turizm üzerine çalışmaları olmak
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektromağnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim
Dalı
1 1 Doktor Öğretim Üyesi
Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Matematiksel Fizik Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, CERN-ATLAS grubunda deneysel ve matematiksel modellemeler alanında çalışıyor
olmak
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi
Anabilim Dalı
1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış
olmak
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi
Anabilim Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış
olmak
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Tekstil Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, örme kumaşlar üzerine çalışıyor olmak
Nizip Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler 1 3 Doktor Öğretim
Üyesi
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve vergi Muhasebe ve vergi Uygulamaları 1 3 Doktor Öğretim
Üyesi
İşletme alanında doktora yapmış ve Sosyal medya pazarlaması alanında
çalışmaları olmak.
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Lojistik 1 1 Profesör Taşımacılık alanında çalışmaları olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Pr. 1 1 Doktor Öğretim
Üyesi
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim
Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, IVF Sertifikası olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği
Anabilim Dalı
1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış
olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim
Üyesi
Uzmanlığı alanından almış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Sosyal Pediatri Bilim dalında
en az 5 yıl çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
(Çocuk Nörolojisi)
1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Yoğun
Bakım)
1 1 Doktor Öğretim Üyesi Çocuk yoğun bakım bilim dalında yan dal yapmış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
(Yeni Doğan)
1 1 Doktor Öğretim Üyesi Yeni doğan bilim dalında yan dal yapmış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış
olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Gastroenteroloji yan dalı yapmış olmak, YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puana sahip olmak, çölyak hastalığı
alanında çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Geriatri Bilim
Dalı)
1 1 Profesör Geriatri bilim dalında yan dal yapmış ve Geriatri alanında doçent olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı
(Yoğun Bakım)
1 1 Doktor Öğretim
Üyesi
İç hastalıkları uzmanı olmak ve Yoğun Bakım yan dalı yapmış
olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji 1 1 Doktor Öğretim
Üyesi
Kalp hastalıklarında oksidatif stres belirteçleri ile ilgili çalışmaları
olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olmak, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip olmak, deney hayvanları ile ilgili nükleer tıp
çalışmaları yapmış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji Bilim
Dalı)
1 1 Doçent Hematoloji bilim dalında yan dal yapmış olmak ve Hematoloji alanında doçent olmak, KİT
Sertifikası bulunmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı 1 1 Doktor
Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik
Anabilim Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Anabilim Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puana sahip olmak, Deney hayvanı Kullanım Sertifikası ile Klinik Araştırmacı Eğitim Sertifikasına
sahip olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı 1 1 Doktor
Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim
Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

İlanın detayları şu şekilde;

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (//www.gantep.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine’’ uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirten dilekçelerine ekleyecekleri, Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

*Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri Doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen
başvuruda bulunacaklardır. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 (yirmi) dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların dosyaları Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan ve Rektörlüğümüzce kurulan Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu (ABİK) tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, ilana çıkılan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 10:48


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER