Sağlık Bakanlığı İl içi atamalarla ilgili genelge yayınladı. 

Sağlık Bakanlığı İl içi atamalarla ilgili genelge yayınladı. 

Sağlık Bakanlığı İl içi atamalarla ilgili genelge yayınladı. 

Sağlık Bakanlığı İl içi atamalarla ilgili genelge yayınladı.  Buna Göre  sağlık ve can güvenliği mazeretine bağlı
yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerde bir yıl süre ile görev yapmayanların il merkezlerine atamaları yapılmayacaktır.
GENELGE

2018/05

 Bilindiği üzere 2/3120 i8 tarihinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile anılan Yönetmeliğin 3 IlA maddesi gereği personelin çalışma süresine bağlı olarak 5 inci ve 6 ncı hizmet bölgesinden daha üst hizmet bölgelerine ve 20 nci maddesi gereği Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlarının ise özel sektörde çalışan eşlerinin bulunduğu yere atanmalarına imkan sağlanmıştır. Personelin hizmet bölgeleri, hizmet grupları arasında ve il içerisinde hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımın sağlanması için;a) Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 3 IlA maddesi kapsamındaki atamalar ile mazeret atamaları Bakanlıkça il emrine yapılacaktır.

b) Bu kapsamdaki personelin görev yerleri il müdürlüklerince belirlenecektir. Amlan Yönetmeliğin 3 IlA maddesi kapsamında il emrine atanan personel ile aym Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince atanan tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanların il içindeki atamaları öncelikle ilçelere, ilçelerde standart kadro mevzuatına göre boşluk bulunmaması halinde il merkezlerine yapılacaktır. c) Bu kapsamda ilçelere atanan personelden, sağlık ve can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerde bir yıl süre ile görev yapmayanların il merkezlerine atamaları yapılmayacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ

Bakan a. MüstYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER